SCORA

Komitet za seksualno i reproduktivno zdravlje i HIV/SIDA

Komitet za seksualno i reproduktivno zdravlje i HIV/SIDA – Standing Committee on Sexual and Reproductive Health including HIV/AIDS (SCORA) se pre svega bavi podizanjem svesti i širenjem znanja u cilju očuvanja reproduktivnog zdravlja i smanjenja stigme i diskriminacije HIV pozitivnih osoba. Delujemo na lokalnom, nacionalnom i međunarodnom nivou organizujući vršnjačke edukacije i treninge vršnjačkih edukatora, tribine i javne promocije i kampanje kao i obeležavanje za naš komitet značajnih datuma. Na prvom mestu to je 1. Decembar – Svetski dan borbe protiv HIV/AIDS-a, međutim nikako se ne zadržavamo samo na jednom danu već čitave godine sprovodimo akcije. Naša ciljna grupa su mladi, đaci, srednjoškolci, studenti, žene…

JEDINI NAČIN BORBE PROTIV HIV/AIDS JE EDUKACIJA!

Pored edukacije na temu HIV/AIDS, insistiramo na značaju zaštićenih sexualnih odnosa i redovnim ginekološkim pregledima kao najznačajnijim za rano otkrivanje maligniteta. U ovim akcijama imamo nesebičnu pomoć naših profesora, fakulteta, Studentskih poliklinka, Durex-a i mnogih drugih.

SCORA Događaji

Svi događaji vezani za komitet za seksualno i reproduktivno zdravlje i HIV/SIDA IFMSA - Serbia