Svi lokalni komiteti

Otvoren konkurs za studentsku razmenu

Komitet za Međunarodnu Saradnju Studenata Medicine – Srbija

IFMSA-Serbia

raspisuje

KONKURS ZA STUDENTSKU RAZMENU

Poštovane kolege, sa zadovoljstvom vas obaveštavamo da se otvara nova sezona razmenskog konkursa, koja nosi mnoštvo novih destinacija i prilika za jednomesečnu stručnu praksu u najrazličitijim kulturama u preko 40 zemalja širom sveta.

IFMSA razmena je priznata u većini zemalja u svetu, dok su tutori koji će vas voditi tokom prakse prepoznati kao eminentni stručnjaci u svojim oblastima, što čini ovaj vid razmene ne samo značajnom stavkom za CV, već i velikim životnim i profesionalnim iskustvom.

Pogledajte konkurs za ovu godinu:

LK Beograd:

Postoje dve vrste razmene:

  • Naučna razmena (SCORE)  podrazumeva da student učestvuje u istraživanju koje vodi mentor projekta u nekoj od laboratorija pri medicinskim istraživačkim centrima u okviru predkliničkih predmeta ili na klinici, sa posebnim osvrtom na laboratorjiski rad, u zemlji sa kojom naša organizacija sarađuje.
  • Profesionalna razmena (SCOPE) predstavlja oblik usavršavanja kliničkih veština u vidu praktičnog rada sa pacijentima, na odeljenju koje student izabere u nekoj od zemalja sa kojima naša organizacija ima potpisan ugovor.

Ko se može prijaviti za konkurs?
Svi studenti Medicinskog fakulteta, od I do VI godine, bilo redovni, bilo studenti koji su u obnovi godine.

Pravo učešća na konkursu imaju studenti:

– Za profesionalnu razmenu: III, IV, V, VI godine studija

– Za naučnu razmenu: I, II, III, IV, V, VI godine studija

Po dobijanju željene zemlje student aplicira za željene gradove i odeljenja/projekte koje ta zemlja ima u ponudi.

Spisak zemalja članica sa njihovim uslovima razmene i dostupnim gradovima i odeljenjima i projektima možete naći na

http://ifmsa.org/participating-countries-and-exchanges-conditions/

Pozovite nas na brojeve telefona +381 11 3610-776, +381 65 3610-776, ili putem e-mail-a  ifmsa-serbia@ifmsa.org, gde možete dobiti detaljan tekst konkursa sa datumima i uputstvom za prijavu u svakom gradu, kao i spisak dostupnih zemalja za ovogodišnju razmenu.