SCOPH

Komitet za javno zdravlje

Komitet za Javno Zdravlje – Standing Committee on Public Health (SCOPH) okuplja student medicine, entuzijaste koji žele da unaprede zdravlje svoje okoline. Glavni zadatak ovog komiteta je EDUKACIJA i PROMOVISANJE ZDRAVIH STILOVA ŽIVOTA!

Tu smo da ukažemo đacima, studentima i čitavom društvu na probleme današnjice u oblasti zdravlja i da svojim mnogobrojnim akcijama, projektima, edukacijom damo doprinos u rešavanju istih. Timski rad je najjači, to je SCOPH tim odavno shvatio, pa svoje aktivnosti sprovodimo timski.

Aktivno se borimo protiv duvanskog dima, bolesti zavisnosti, hroničnih nezaraznih i zaraznih bolesti. Organizovano sprovodimo edukaciju mladih o zaštiti mentalnog zdravlja, zdravoj ishrani, značaju fizičke aktivnosti, zamkama koje postavljaju bolesti zavisnosti, kao i bolesti modernog načina žoivota.

Podržavamo Nacionanu kampanju o transplantaciji i donaciji organa, obeležavamo datume od zdravstvenog značaja…

Studenti medicine, budući lekari, trebalo bi da se tokom čitavog školovanja bave kontinuiranom edukacijom iz oblasti prevencije, lečenja i rehabilitacije. Upravo ta znanja koristimo u svom radu! Naš moto je da ZAJEDNO MOŽEMO SVE! S toga, ako imate volju, motivaciju, željni ste da svoje zanje iskoristite na pravi način, budite i Vi deo SCOPH tima. Sutra pripada nama! Hajde da zajedno radimo za svoju budućnost! HAJDE DA ZAJEDNO RADIMO ZA NAŠE ZDRAVLJE!

SCOPH Događaji

Svi događaji vezani za komitet za javno zdravlje IFMSA - Serbia