SCORE

Komitet za naučnu razmenu studenata

Nažalost, mnogi studenti medicine nemaju priliku da rade neki vid istraživanja ili istraživačkog rada dok su u na studiranju. Istraživanje je od suštinskog značaja za razvoj medicine i bez nje, medicinsko polje nikada ne bi moglo doći do stadijuma u ​​kojem je sada sa inovativnim metodama dijagnoze i liječenja. Objedinite iskustvo unapređenja istraživačkih veština sa nezaboravnim kulturološkim mogućnostima za učenje i imate Stalni odbor za istraživačku razmenu (SCORE)!

SCORE je osnovan 1991. godine sa ciljem da studentima da priliku da unaprede svoje veštine u istraživanju u ostalim oblastima učenja. Trenutno, SCORE obuhvata više od 80 aktivnih NMO-ova, nudi više od 3000 istraživačkih projekata kako bi preko 3000 studenata medicine u svetu pružio priliku da učestvuju u IFMSA istraživačkom programu razmene i nauče osnovne principe medicinskih istraživanja kao što su studije literature, prikupljanje podataka, naučno pisanje, laboratorijski rad, statistika i etički aspekti vezani za medicinu. Važno je napomenuti da se sve razmene iniciraju i koordiniraju u potpunosti od strane studenata medicine koji volontiraju.

STEKNI NOVO ISKUSTVO I ZNANJE, UPOZNAJ NOVE LJUDE, ISTRAŽI NEPOZNATE ZEMLJE!

PRIJAVI SE ZA RAZMENU!!!

Saznaj više o razmeni – Utisci sa razmene!