Lokalni komitet Novi Sad

Lokalni Komitet Novi Sad deli svoje prostorije sa Savezom Studenta tako da nas možete lako naći na Medicinskom fakultetu. Danas imamo oko 20 aktivnih članova koji svoje aktivnosti sprovode u okviru šest komiteta IFMSA-Serbia:

SCOPE & SCORE – Svake godine Novosađani ugoste 20ak stranih studenata koji svoju medicinsku praksu obavljaju na Kliničkom Centru u Novom Sadu. Trudimo se da ova jednomesečna razmena studentima bude zabavna, da upoznaju Novi Sad i okolinu i da kući ponesu samo lepe uspomene i prijateljstva. Takođe organuzujemo konkurs na kome 20ak naših studenata dobija priliku da ode na studentsku razmenu u neki od inostranih Medicinskih centara.

SCORA – Naš tim za promociju reproduktivnog zdravlja aktivno radi na informisanju pre svega omladine o važnosti prevencije sexualno prenosivih oboljenja. Pored  edukativnog materijala, delimo i kondome „Masculan“ zahvaljujući saradnji sa distributerm u Srbiji.
SCOPH – Trudimo se da ukažemo na značaj prevencije hroničnih bolesti, koje su danas u ekspanziji. Organizujemo tribine, delimo edukativni materijal i uključujemo se u sve akcije koje organizuje Crveni Krst. Aktivno učestvujemo i podržavamo Kampanju „Produži Život“  koja promoviše značaj donacije i transplantacije organa.
SCOME – Pored zajedničkih akcija koje sprovodimo sa studentima stomatologije, ipak je najznačajniji projekat u okviru ovog komiteta Farmakoterapijski pristup. Na njemu radimo zajedno sa studentima farmacije. Uključeni smo i u organizaciju Nacionalnog kongresa studentata biomedicinskih nauka Srbije.
SCORP – Kao i ostali komiteti u IFMSA-Serbia, trudimo se da organizujemo humanitarne akcije prikupljanja slatkiša i odeće.

Ukoliko Vam se dopala neka od naših aktivnosti ili imate svoju ideju za koju mislite da možemo zajedno da realizujemo – PRIDRUŽITE NAM SE!

 

Koordinatori u LK Novi Sad

2_20220110_125712_0001

Nebojiša Mirić

Predsednik LK Novi Sad
ns@ifmsa-serbia.org
2 2

Anja Tešić

Lokalni koordinator za seksualno i reproduktivno zdravlje i HIV/SIDA (LORA)
lora.ns@ifmsa-serbia.org
3 6

Igor Romčević

Lokalni koordinator za javno zdravlje (LPO)
lpo.ns@ifmsa-serbia.org
4 3

Ronald Đarmati

Lokalni koordinator za naučnu razmenu (LORE)
lore.ns@ifmsa-serbia.org
5 2

Nataša Skendžić

Lokalni koordinator za ljudska prava i mir (LORP)
lorp.ns@ifmsa-serbia.org
6 3

Luka Lisica

Lokalni koordinator za profesionalnu razmenu (LEO)
leo.ns@ifmsa-serbia.org
7 2

Katarina Obradović

Lokalni koordinator za medicinsku edukaciju (LOME)
lome.ns@ifmsa-serbia.org