Kontakt - Zvaničnici

Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Nacionalni koordinatori

Izvršni odbor (IO)

io@ifmsa-serbia.org

emre

Emre Čičo

maja

Maja Šundić

Blagajnik IFMSA-Serbia vpf.ifmsaserbia@gmail.com
ifmsa-logo

IFMSA-Serbia

Generalni sekretar IFMSA-Serbia secretarygeneral@ifmsa-serbia.org

Nadzorni odbor (NO)

no@ifmsa-serbia.org

dr Maša Davidović

dr Bojana Spasić

no_glogor_mastilovic

dr Gligor Mastilović

no_nebojsa_Nikolic

Nebojša Nikolić

Nacionalni koordinatori (NK)

nk@ifmsa-serbia.org

andjela

Anđela Đurović

Nacionalni koordinator za profesionalnu razmenu za dolazeće studente (NEO in) neoin.ifmsaserbia@gmail.com
lazar

Lazar Travica

Nacionalni koordinator za profesionalnu razmenu za odlazeće studente (NEO out) neoout.ifmsaserbia@gmail.com
dunja

Dunja Bjelić

Nacionalni koordinator za naučnu razmenu (NORE) nore.ifmsaserbia@gmail.com
ifmsa-logo

IFMSA-Serbia

Nacionalni koordinator za ljudska prava i mir (NORP) norp@ifmsa-serbia.org
maja pe

Maja Petrović

Nacionalni koordinator za seksualno i reproduktivno zdravlje i HIV/SIDA (NORA) nora.ifmsaserbia@gmail.com
milica

Milica Buhovac

Nacionalni koordinator za javno zdravlje (NPO) npo.ifmsaserbia@gmail.com
jovan

Jovan Ilić

Nacionalni koordinator za medicinsku edukaciju (NOME) nome.ifmsaserbia@gmail.com
Photo

Anastasija Joksimović

Koordinator za komunikacije i odnose sa javnošću (PR&Com) pr.ifmsaserbia@gmail.com
ifmsa-logo

IFMSA-Serbia

Koordinator za alumni odnose (ARSDD) alumni@ifmsa-serbia.org
ifmsa-logo

IFMSA-Serbia

Trening koordinator (TSDD) ifmsa-serbia@ifmsa.org