Kontakt - Zvaničnici

Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Nacionalni koordinatori, Predsednici Lokalnih Komiteta

Izvršni odbor (IO)

io@ifmsa-serbia.org

1_20220104_123326_0000(1)

Marko Nikolić

Predsednik IFMSA-Serbia
ifmsa-serbia@ifmsa.org
2_20220104_123326_0001

Miona Jevtović

Potpredsednik za spoljne poslove IFMSA-Serbia
vpe@ifmsa-serbia.org
3_20220104_123326_0002

Isidora Radulović

Generalni sekretar IFMSA-Serbia
secretarygeneral@ifmsa-serbia.org

Nadzorni odbor (NO)

no@ifmsa-serbia.org

2 6

Jelena Bukarac

1 6

Marija Djordjević

2 7

Ana Todorović

Nacionalni koordinatori (NK)

nk@ifmsa-serbia.org

1_20220105_181212_0000

Marija Stanojević

Nacionalni koordinator za profesionalnu razmenu za dolazeće studente (NEO in)
neo-in@ifmsa-serbia.org
2_20220105_181212_0001

Sofija Mirosavljević

Nacionalni koordinator za profesionalnu razmenu za odlazeće studente (NEO out)
neo-out@ifmsa-serbia.org
3_20220105_181212_0002

Una Gajić

Nacionalni koordinator za naučnu razmenu (NORE)
nore@ifmsa-serbia.org
7_20220105_181212_0006

Marina Nikolić

Nacionalni koordinator za ljudska prava i mir (NORP)
norp@ifmsa-serbia.org
6_20220105_181212_0005

Luka Stanković

Nacionalni koordinator za seksualno i reproduktivno zdravlje i prava uključujući HIV/AIDS (NORA)
nora@ifmsa-serbia.org
4_20220105_181212_0003

Jelena Jankucić

Nacionalni koordinator za javno zdravlje (NPO)
npo@ifmsa-serbia.org
5_20220105_181212_0004

Katarina Živić

Nacionalni koordinator za medicinsku edukaciju (NOME)
nome@ifmsa-serbia.org
1

Una Tonković

Koordinator za komunikacije i odnose sa javnošću (PR&Com)
pr@ifmsa-serbia.org
9_20220105_213340_0000

Ognjen Đurđević

Trening koordinator (TSDD)
training@ifmsa-serbia.org

Predsednici Lokalnih Komiteta

1_20220110_125712_0000

Jovana Ignjatović

Predsednik Lokalnog Komiteta Beograd
bg@ifmsa-serbia.org
3_20220110_125712_0002

Teodora Mladenović

Predsednik Lokalnog Komiteta Niš
ni@ifmsa-serbia.org
2_20220110_125712_0001

Nebojša Mirić

Predsednik Lokalnog Komiteta Novi Sad
ns@ifmsa-serbia.org
4_20220110_125712_0003

Kristina Galjak

Predsednik Lokalnog Komiteta Kragujevac
kg@ifmsa-serbia.org
5_20220110_125712_0004

Medina Radetinac

Predsednik Lokalnog Komiteta Priština - Kosovska Mitrovica
pkm@ifmsa-serbia.org