Kontakt - Zvaničnici

Izvršni odbor, Nadzorni odbor, Nacionalni koordinatori

Izvršni odbor (IO)

io@ifmsa-serbia.org

io_marija_Milutinovic

dr Marija Milutinović

io_nikola_momcilovic

Nikola Momčilović

Blagajnik IFMSA-Serbia treasurer@ifmsa-serbia.org
io_emre_cico

Emre Čičo

Generalni sekretar IFMSA-Serbia secretarygeneral@ifmsa-serbia.org

Nadzorni odbor (NO)

no@ifmsa-serbia.org

dr Maša Davidović

dr Bojana Spasić

no_glogor_mastilovic

dr Gligor Mastilović

no_nebojsa_Nikolic

Nebojša Nikolić

Nacionalni koordinatori (NK)

nk@ifmsa-serbia.org

nk_djordje_Radisavcevic

Đorđe Radisavčević

Nacionalni koordinator za profesionalnu razmenu(NEO in) neo.in@ifmsa-serbia.org
mk_dusan_Sekulic

dr Dušan Sekulić

Nacionalni koordinator za profesionalnu razmenu(NEO out) neo.out@ifmsa-serbia.org
Andjelija Kostic

dr Anđelija Kostić

Nacionalni koordinator za naučnu razmenu (NORE) nore@ifmsa-serbia.org
nk_ksenija_Aleksic

Ksenija Aleksić

Nacionalni koordinator za ljudska prava i mir (NORP) norp@ifmsa-serbia.org
nk_tijana_Stojadinovic

Tijana Stojadinović

Nacionalni koordinator za seksualno i reproduktivno zdravlje i HIV/SIDA (NORA) nora@ifmsa-serbia.org
nk_milos_Stojanovic

Miloš Stojanović

Nacionalni koordinator za javno zdravlje (NPO) npo@ifmsa-serbia.org
nk_danilo_Markovic

Danilo Marković

Nacionalni koordinator za medicinsko obrazovanje (NOME) nome@ifmsa-serbia.org
nk_andrea_Mladenovic

Andrea Mladenović

Koordinator za komunikacije i odnose sa javnošću (PR&Com) pr@ifmsa-serbia.org
nk_maja_Petrović

Maja Petrović

Koordinator za alumni odnose (ARSDD) alumni@ifmsa-serbia.org
ifmsa-logo

IFMSA-Serbia

Trening koordinator (TSDD) ifmsa-serbia@ifmsa.org